ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงามเป็นการนำวิธีการทางท้นตกรรมต่างๆ ในการช่วยเสริมสร้างมุ่งเน้นด้านการพัฒนาความสวยงามของฟัน และรอยยิ้ม

การสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม (Smile makeover) เป็นที่นิยมและยอมรับใน ปัจจุบัน โดยการผสมผสานและประยุกต์ใช้ทันตกรรมเพื่อความ สวยงามประเภทต่างๆในการสร้างสรรให้ฟันของผู้เข้ารับบริการม ีความสวยงามได้ตามต้องการ ทั้งขนาด รูปร่าง การเรียงตัว และ สีของฟัน โดยนิยมเรียกกันว่า ฮอลีวูด สไมล์ ซึ่งจะหมายถึง การ บูรณะฟันให้มีความสวยงามเหมือนกับฟันของดาราฮอลีวูด


ทันตกรรมแขนงต่างๆที่มักนำมาใช้ในทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร
การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์สามารถช่วยแก้ปัญหาสีฟันที่หม่นหมอง ให้สามารถมีความขาวขึ้น ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งมีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งยังช่วยลดปัญหาการเสียวฟันในระหว่างและหลังการฟอกสีฟันได้อีกด้วย
การเคลือบผิวฟัน
การเคลือบผิวฟันเป็นการนำวัสดุเซรามิกที่มีความบางเป็นพิเศษมาติดบนผิวฟันด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยป้องกันฟันที่มีผิวหน้าสึกก่อให้เกิดอาการมีความแข็งแรงมากขึ้น รวมถึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องรูปร่างหรือสีของฟันที่ไม่สวยงามได้อีกด้วย
ครอบฟัน
การครอบฟันสามารถช่วยปกป้องและบูรณะฟันที่แตก หัก มีการผุมาก หรือ ได้รับการรักษารากฟัน ให้มีความแข็งแรง และยังให้ความสวยงามได้เหมือนฟันตามธรรมชาติ.
สะพานฟัน
สะพานฟันประกอบด้วยครอบฟันที่ใช้ครอบยึดบนฟันเพื่อความมั่นคง โดยมีครอบฟันตัวลอย (pontic) เป็นตัวเชื่อมตรงกลางซึ่งใช้เป็นตัวทดแทนฟันที่สูญเสียไป
Inlays และ Onlays
เป็นการใช้ชิ้นเซรามิกในการอุดฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่เกินกว่าที่ทำการอุดตามธรรมดา แต่ขนาดที่ผุไม่ใหญ่เกินไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยการครอบฟัน
การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
ในปัจจุบันการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่าที่ใช้อมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ด้วยการใช้วัสดุเรซินสีเหมือนฟันนั้น ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีสีทีสวยงามเหมือนฟันตามธรรมชาติ ช่วยบูรณะฟันให้มีความสวยงามดังเดิมโดยไม่สามารถสังเกตุเห็นการอุดฟันได้
การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
เป็นการนำวัสดุเรซินสีเหมือนฟันมาใช้ประโยชน์ด้านการตกแต่ง เช่น การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน เพื่อให้ฟันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยทันตแพทย์จะทำการฉายแสงพิเศษ ที่ช่วยให้วัสดุแข็งตัว
 การรักษา

 • ทัันตกรรมแบบทั่วไป
  • การตรวจวินิฉัย
  • การถ่ายเอ๊กซเรย์
  • การให้คำปรึกษาพร้อม
  • การวางแผนการรักษา
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
  • การขัดฟันและขูดหินปูน

 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • เคลือบผิวฟัน
  • Inlays และ Onlays
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
  • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน

 • ทันตกรรมจัดฟัน
  • จัดฟันแบบโลหะและ จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
  • จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
  • Invisalign
  • จัดฟันแบบถอดได้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • ฟันปลอม
  • การปลูกรากฟันเทียม

 • การรักษาโรคเหงือก
  • การเกลารากฟัน
  • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
  • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
  • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน
 • การรักษารากฟัน
  • รักษารากฟัน

 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกถ่ายกระดูก
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

 • ทันตกรรมป้องกัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด
  • การป้องกันฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก