ทันตกรรมอุดฟัน
ทันตกรรมอุดฟัน

การอุดฟันเป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือบิ่น โดยทันตแพทย์จะทำการซ่อมแซมบริเวณนั้นด้วยวัสดุอุดฟันต่างๆ เช่น วัสดุ อมัลกัม และวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน


ประเภทของการอุดฟัน

  การอุดฟันโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามชนิดของวัสดุที่ใช้ดังนี้:

 • การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
 • การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน 

ศูนย์ทันตกรรมของเราเลือกใช้ 3M ESPE Filtek ในการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน เนื่องจากเป็นที่ยอมรับด้านนาโน
เทคโนโลยี ซึ่งมีประสิทธิภาพและความแข็งแรงสูงในการอุดฟัน


คุณสมบัติของ 3M ESPE Filtek

 1. 1. เนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจึงให้ความเงางามและการเกาะยึดที่ดี
 2. 2. มีความแข็งแรงและทนทานสูงแม้ใช้ในฟันกรามที่ต้องรับแรงบดเคี้ยว
 3. 3. สามารถใช้ในงานอุดฟันแบบง่ายๆจนถึงซับซ้อน สามารถปรับแต่งผสมสีให้มีความสวยงามใกล้เคียงกับสีของฟันตามธรรมชาติมากที่สุด
 4. 4. มีระดับการหดตัวต่ำจึงช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการเสียวฟันของผู้ป่วย
 5. 5. ให้ความใสสว่างจึงช่วยให้แลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
 6. 6. คุณสมบัติเฉพาะที่ได้รับจากการพัฒนาด้วยนาโนเทคโนโลยีจึงทำให้การอุดฟันที่ได้มีประสิทธิภาพการทำงานสูง

*นำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ 3M ESPE


การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

ขั้นตอนการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 1. ขั้นการตรวจวินิจฉัยและการกรอฟันที่ผุออก
  • เนื้อฟันที่ผุและติดเชื้อได้รับการกรอทิ้งไป
  • การเตรียมพื้นที่ฟันเพื่อการอุด
 2. ขั้นตอนการอุดฟัน
  • ทันตแพทย์จะทำการใส่วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน สลับกับการฉายแสงให้วัสดุแข็งตัวเป็นชั้นๆ
  • หลังจากได้รับการอุดเต็มพื้นที่แล้ว ทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งให้ได้รูปร่างที่เหมาะสมตามต้องการ
  • ทันตแพทย์จะทำการขัดวัสดุให้มีความเงางามดูเป็นเนื้อเดียวกันกับฟันตามธรรมชาติ

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้หลังการรักษา

โดยทั่วไป การอุดฟันหรือการเปลี่ยนวัสดุอุดนั้นสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ในเวลาสั้นๆ ดังนั้นอาการต่างๆ เช่น การเสียวฟัน หลังการรักษาจึงเกิดขึ้นได้น้อยมาก

การอุดฟันสามารถทำและเสร็จภายในวันเดียว แต่สำหรับกรณีทีผู้ป่วยมีจำนวนฟันที่ต้องเข้ารับการอุดมากๆนั้น อาจทำได้โดยการ
ทยอยเข้ารับการอุด


การดูแลรักษาหลังได้รับการอุดฟัน

 1. 1. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการ
  ดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 2. 2. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้งควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ก่อนเข้านอนทุกวัน โดยกลั้วน้ำยาบ้วนปากและอมไว้ประมาณ 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังจากนั้น
 3. 3. ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันและเข้ารับการขัดฟันขูดหินปูนเป็นประจำทุก 6 เดือน
 4. 4. ในกรณีที่มีอาการเสียวฟันหรือปวดฟัน หรือมีการแตกและหลุดของวัสดุอุดฟัน ควรเข้าพบทันตแพทย์ทันที

ข้อเปรียบเทียบในการใช้วัสดุอมัลกัม และวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน ในการอุดฟัน

การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม


เป็นการนำวัสดุอมัลกัมที่มีสีเทาเงิน ซึ่งมีส่วนประกอบของสารปรอท ในการอุดฟัน


ข้อดี
 1. 1. อายุการใช้งาน – ประมาณ 10-15 ปีหรือมากกว่า
 2. 2. ความแข็งแรง – สามารถรองรับแรงบดเคี้ยวได้
 3. 3. ราคา – จะต่ำกว่าการอุดด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ข้อเสีย

 1. 1. ความสวยงาม – เนื่องจากมีสีที่ไม่เหมือนฟันตามธรรมชาติ
 2. 2. การสูญเสียเนื้อฟันมากกว่าที่ควร – เนื่องจากการอุดด้วยอมัลกัมนั้นต้องใช้พื้นที่กว้างเพื่อรองรับวัสดุ
 3. 3. การเปลี่ยนสีของฟัน – วัสดุอมัลกัมอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันรอบๆวัสดุอุดให้เป็นสีเทา
 4. 4. อาการแพ้สารปรอทซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก– ประมาณ 1% ของผู้เข้ารับบริการที่มีอาการแพ้สารปรอทที่ผสมในวัสดุอุดอมัลกัม
การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

เป็นการนำวัสดุเรซินที่มีสีเหมือนฟันตามธรรมชาติในการอุดฟัน

ข้อดี

 1. 1. มีความสวยงาม – สามารถเลือกสีที่เหมือนฟันได้
 2. 2. มีคุณประโยชน์หลายด้าน – สามารถใช้วัสดุเรซินในการตกแต่งและซ่อมแซมฟันที่บิ่น แตกหรือหักให้กลับ
  มามีรูปร่างดีและมีความสวยงามดังเดิม
 3. 3. สามารถรักษาเนื้อฟันได้มากกว่าการใช้อมัลกัม – เนื่องจากการอุดด้วยเรซินสามารถทำได้ด้วยการกรอ
  เนื้อฟันที่เสียออกเท่านั้น ขณะที่การอุดด้วยอมัลกัมต้องทำการกรอเนื้อฟันมากกว่าที่ผุเพื่อรองรับวัสดุอมัลกัม

ข้อเสีย

 1. 1. อายุการใช้งาน – อาจไม่นานเท่าการใช้วัสดุอมัลกัม
 2. 2. เวลาในการรักษาที่นานกว่า - เนื่องจากวิธีการที่ซับซ้อนกว่า
 3. 3. การแตกของวัสดุ – ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อุด
 4. 4. ราคา – จะสูงกว่าการอุดด้วยวัสดุอมัลกัม บางครั้งค่ารักษาอาจสูงถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับการอุดด้วยอมัลกัม
 การรักษา

 • ทัันตกรรมแบบทั่วไป
  • การตรวจวินิฉัย
  • การถ่ายเอ๊กซเรย์
  • การให้คำปรึกษาพร้อม
  • การวางแผนการรักษา
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
  • การขัดฟันและขูดหินปูน

 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • เคลือบผิวฟัน
  • Inlays และ Onlays
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
  • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน

 • ทันตกรรมจัดฟัน
  • จัดฟันแบบโลหะและ จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
  • จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
  • Invisalign
  • จัดฟันแบบถอดได้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • ฟันปลอม
  • การปลูกรากฟันเทียม

 • การรักษาโรคเหงือก
  • การเกลารากฟัน
  • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
  • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
  • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน
 • การรักษารากฟัน
  • รักษารากฟัน

 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกถ่ายกระดูก
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

 • ทันตกรรมป้องกัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด
  • การป้องกันฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก