ทันตกรรมรากฟันเทียม
ทันตกรรมรากฟันเทียม

      การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรอง รับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอม แบบถอดออกได้) โดย รากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไทททาเนียม ที่ได้รับการวิจัยว่า ไม่ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆ 

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีและแบบทันทีพร้อมครอบฟัน

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

ศูนย์ทันตกรรมของเราให้บริการทางทันตกรรมรากฟันเทียมโดยจัดแบ่งเป็นประเภทหลักๆดังนี้
 
service_implants_bangkok_conventional
การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปสามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ที่มี
ความต้องการที่จะทดแทนฟันที่สูญเสียไปอย่างถาวร
service_implants_bangkok_immediate
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที 
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที เป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับบริการ สามารถได้รับ การปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีหลังได้รับการถอนฟัน ซึ่งอาจใส่หรือไม่ครอบฟันทัน ที

service_implants_bangkok_loaded
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันเป็นการปลูกรากฟันเทียมที่
ทันตแพทย์ จะทำการติดยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือ ถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับ บริการจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที
 

ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความต้องการ
ของแต่ละบุคคล รวมถึงสุขภาพของเหงือก ช่องปากและกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม ดังนั้นในการตรวจ วินิจฉัยของทันตแพทย์จึงมีความจำ
เป็นที่จะต้องพิจารณาจากผลเอ๊กซเรย์ และหรือ ผล CT scan ซึ่งสามารถบอกถึง สภาพของกระดูกรองรับขากรรไกร และช่องว่างในการปลูก
รากฟันเทียม รวมถึงการเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

ปัจจุบันได้มีหลายบริษัทที่ทำการผลิตรากฟันเทียม โดย 2 บริษัทใหญ่ที่ทำการผลิตรากฟันเทียมไททาเนียมที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมได้แก่บริษัท ITI ผู้พัฒนาระบบรากฟันเทียม Straumann และบริษัท Nobel Biocare ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน คุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ดีมาเป็นเวลายาวนาน 

ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิต
 • ลดขนาดและรูปร่างพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแก่สะพานฟันและฟันปลอม
 • ลดปัญหาการเสียเนื้อฟันซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป
 • ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียมช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวทำให้
  สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา
 • มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
 • ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียงและกระดูกรองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน
 • ช่วยส่งเสริมบุคลิก ทำให้แลดูอ่อนเยาว์ และให้ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
 • ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม

 

Dental Implant Restoration Types

 
  การทดแทนฟันหนึ่งซี่
service_implants_single

การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชิ้น
คือ รากฟันเทียมไททาเนียม เสายึด (abutment) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม
และครอบฟันโดยในการติดยึดครอบฟัน สามารถทำได้ด้วยการใช้กาวพิเศษ
ที่ใช้ทางทันตกรรม หรือด้วยการสกรู (screw) ที่ได้รับการออกแบบมาโดย
เฉพาะ

ด้วยทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว   โดยรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกัน
ไปให้เหมาะสมกับสภาพช่องปากกระดูกรองรับฟัน  และตำแหน่งที่จะทำการ
ฝัง   ของแต่ละบุคคลทำให้ระดับ  การประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟัน
เทียมมีอัตราที่สูงมากขึ้น

  การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) การปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้จะรวมถึงการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป โดยการปลูกรากฟันเที่ยมไททาเนียมจะเป็นวิธีการทดแทนแบบถาวร
มีอายุการใช้งานที่นาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความสวยงาม
ใกล้เคียงกับฟันตามธรรมชาติอีกด้วย

 


 
  Multiple Tooth Missing
service_implants_implantbridge

   กรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ติดต่อ
กันการทดแทนฟันเหล่านั้นด้วย การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณเดียวกันและมีตำแหน่ง
ฟันที่ติดกัน การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน จะเป็นวิธีการทดแทนฟัน เหล่านั้นที่ดีวิธี การหนึ่ง เนื่องจากรากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงสามารถรองรับ การบดเคี้ยว ของฟัน ได้มากกว่าหนึ่งซี่ วิธีการจะมีความ
ใกล้เคียง กับการทำ สะพานฟันแบบธรรมดา    จะมีข้อแตกต่างเพียงการทำสะพานฟันแบบธรรมดา จะเป็นการเพิ่มการรับแรงบดเคี้ยว บนฟันจริงให้ต้องรับงานมากขึ้น ขณะที่ รากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงจึงไม่มีผล ในการต้องรับแรงที่มากขึ้น

 


 
  All Teeth Missing
service_implants_implantfullbridge

ในกรณีที่จะต้องทำการทดแทนฟันทั้งหมดด้วยการปลูกรากฟันเทียมนั้นจะ
มี 2 วิธี การหลักดังนี้

 1. 1. การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันแบบทั้งขากรรไกร
 2. 2. การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม

  การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานแบบทั้งขากรรไกร ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในปัจจุบัน การทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด หรือ ทั้งขากรรไกร(บน และ/หรือ ล่าง) นั้น สามารถทำได้ด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานและความสวยงามเท่าเทียมกับฟันแท้จริงตามธรรมชาติ หรืออาจดีกว่าในบางครั้ง โดยวิธีการนี้ จะเป็นการทดแทนแบบถาวร   มีความมั่นคงแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับการใส่แผงฟันปลอม ดังนั้นวิธีการนี้จึงเปรียบเสมือนฟันชุดใหม่ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรม ชาติ

การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เป็นวิธีการทดแทนฟันอีก วิธีหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงให้แก่แผงฟันปลอมไม่ให้หลุดลื่นได้โดยง่าย และด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมช่วยให้การประดิษฐ์ แผงฟันปลอมนั้น สามารถทำด้วยขนาดที่เล็กลงและเพิ่มความสะดวกสบาย ขณะสวมใส่ได้อีกด้วย   เนื่องจากขนาดของวัสดุที่ใช้ยึดแผงฟันปลอมกับ รากฟันเทียมนั้นมีขนาดเล็กและให้ความมั่นคงสูง ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นทาง เลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการทดแทนฟันจำนวนมาก และสามารถถอดออกได้

 


 การรักษา

 • ทัันตกรรมแบบทั่วไป
  • การตรวจวินิฉัย
  • การถ่ายเอ๊กซเรย์
  • การให้คำปรึกษาพร้อม
  • การวางแผนการรักษา
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
  • การขัดฟันและขูดหินปูน

 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • เคลือบผิวฟัน
  • Inlays และ Onlays
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
  • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน

 • ทันตกรรมจัดฟัน
  • จัดฟันแบบโลหะและ จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
  • จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
  • Invisalign
  • จัดฟันแบบถอดได้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • ฟันปลอม
  • การปลูกรากฟันเทียม

 • การรักษาโรคเหงือก
  • การเกลารากฟัน
  • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
  • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
  • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน
 • การรักษารากฟัน
  • รักษารากฟัน

 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกถ่ายกระดูก
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

 • ทันตกรรมป้องกัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด
  • การป้องกันฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก