การรักษาโรคเหงือก
การรักษาโรคเหงือก

ปริทันตแพทย์จะมุ่งเน้นด้านการรักษาโรคปริทันต์หรือที่เรียกว่าโรคเหงือก ซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้มฟันอัก
เสบ รวมถึงการทำศัลยกรรมเหงือกและการปลูกถ่ายเหงือก

โรคเหงือกอักเสบ Gingivitis โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ Periodontitis
โรคเหงือกอักเสบ(Gingivitis)เป็นอาการอักเสบของเหงือก ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ ผลข้างเคียงของ การรับประทานยาบางชนิด และการเปลี่ยนแปลงของระดับ ฮอร์โมนในร่างกายเป็นต้น โรคปริทันต์อักเสบหรือโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ(Periodontitis) มักก่อให้เกิดการละลายของรากฟัน เป็นสาเหตุของอาการ ฟันโยกและอาจต้องทำการถอนฟันทิ้งไปในที่สุด และยังเป็น สาเหตุของกลิ่นปากอีกด้วย

 

วิธีการรักษาโรคเหงือกประกอบด้วย

การเกลารากฟันและขูดหินปูน
การเกลารากฟันและขูดหินปูน เป็นวิธีการเบื้องต้นในรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคเยื่อหุ้ม ฟันอักเสบ
ศัลยกรรมตกแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม
service_periodontics_gingivectomy การผ่าตัดเพื่อตกแต่งเหงือก โดยทั่วไปมักทำเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่รอยยิ้ม
การผ่าตัดเพื่อตกแต่งเหงือก โดยทั่วไปมักทำเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่รอยยิ้ม
service_periodontics_gumgraft การปลูกถ่ายเหงือกเป็นวิธีการแก้ปัญหาเหงือกร่น โดยวิธีการนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณและความ
หนาของเหงือกในบริเวณที่เกิดการเหงือกร่น
ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
service_periodontics_crownlengthening การผ่าตัดเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน โดยปกติจะทำกับฟันหน้า เพื่อเพิ่มความสวยงาม ให้กับฟันที่เข้ารับการทำครอบฟันหรือเคลือบผิวฟันเพื่อความสวยงาม
 การรักษา

 • ทัันตกรรมแบบทั่วไป
  • การตรวจวินิฉัย
  • การถ่ายเอ๊กซเรย์
  • การให้คำปรึกษาพร้อม
  • การวางแผนการรักษา
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
  • การขัดฟันและขูดหินปูน

 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • เคลือบผิวฟัน
  • Inlays และ Onlays
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
  • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน

 • ทันตกรรมจัดฟัน
  • จัดฟันแบบโลหะและ จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
  • จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
  • Invisalign
  • จัดฟันแบบถอดได้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • ฟันปลอม
  • การปลูกรากฟันเทียม

 • การรักษาโรคเหงือก
  • การเกลารากฟัน
  • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
  • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
  • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน
 • การรักษารากฟัน
  • รักษารากฟัน

 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกถ่ายกระดูก
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

 • ทันตกรรมป้องกัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด
  • การป้องกันฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก