เกี่ยวกับเรา
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เด็นทัล เซ็นเตอร์

ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่ให้การรักษาโดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้
คำปรึกษาและให้การรักษาด้วยความเอาใจใส่ และทีมงานที่บริการด้วยความเป็นกันเอง
และให้ความสำคัญอย่างสูงแก่ผู้รับบริการโดยเรายึดมั่นในการให้บริการด้วยมาตรฐาน
ระดับสากล

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์มีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและ มีประสบการณ์มากกว่า  60   ท่านโดยทุกท่านได้สำเร็จการศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในประเทศไทย และ ต่างประเทศ รวมทั้งได้รับการฝึกฝนและ มี
ความเชี่ยวชาญอย่างสูงทั้งด้านเทคนิค และ การให้บริการ

 


    เราเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญ รวมทั้งคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้เข้ารับบริการทุกคน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการนอกเหนือ
จากประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรมที่ดีเยี่ยม ดังนั้นเราจึงทำการคัดเลือกทีมงานที่ผ่านการอบรม มีความรู้ด้านทันตกรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการและจากประสบการณ์
ด้านการบริการของเราซึ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าผู้ที่เข้ารับบริการทุกท่านล้วนมีความประทับใจในการบริการของเรา โดยแนะนำญาติมิตรให้เข้ารับบริการที่ศูนย์ทันตกรรมของเรา

มาตรฐานสากล

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ มุ่งเน้นการให้บริการด้านทันตกรรมเท่าเทียมระดับสากล โดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกและรวดเร็วให้กับทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในการรักษา รวมถึงมาตรฐานการบริหารด้านการบริการที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้เข้ารับการรักษาพึงได้รับ

บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เด็นทัล เซ็นเตอร์ หลักการและมาตรฐาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยหลักการและมาตรฐานดังต่อไปนี้

  1. 1. มาตรฐานการให้บริการทางทันตกรรมอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  2. 2. การบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล
  3. 3. การรักษามาตรฐานความสะอาดและใส่ใจในทุกขั้นตอน
  4. 4. ระดับราคาที่เหมาะสม
  5. 5. การดูแลเอาใจใส่และให้ความสำคัญแก่ผู้เข้ารับบริการ

Bangkok Intrenational Dental Center ( BIDC ) ได้ผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2000 โดย บ. มูดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ
รวมทั้งการควบคุมการปลอดเชื้อ และ การบริการที่ได้มาตราฐานระดับสากล