ค่ารักษา


ค่าบริการทางทันตกรรม ของ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

BIDC abides by a system of price transparency. Treatment fees are standardized and clearly segregated as well as itemized for patient reference. There are no hidden VAT or tax surcharges. Treatment fees are charged based on material quality types chosen and is a fixed non-discriminatory fees. Dentist Checkup and consultation are free (not inclusive of x-rays, medications, sterilization, nursing fees and clinic service fees that are charged separately).

BIDC believes that sterilization is of uptmost importance to our patients. In enabling strict sterlization controls are met, BIDC follows American based JCI Standards that goes way beyond standard local sterilization requirements and imposes additional rounds of chemical and biological indicators safety check on its sterlization efforts daily to ensure that all our dental instruments and equipments are constantly dated, checked and totally sterilized in protecting our patients. To maintain our high sterilization controls and patient monitoring safety a 150 to 250 baht per visit charge for sterilization fees and/or nursing screen appears in your fees at BIDC main office. We welcome our patients to view our tightly controlled and highly monitored sterilization areas at BIDC building on request.


ราคา&โปรโมชั่น ทำฟัน


การชำระค่าบริการ

ที่บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เรารับชำระค่าบริการเป็นเงินสด และ บัตรเครดิตโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

Accepted Credit Cards, Bangkok Dentist