การรักษา ที่ ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัลเซ็นเตอร์

ทัันตกรรมแบบทั่วไป

- การตรวจวินิฉัย
- การถ่ายเอ๊กซเรย์
- การให้คำปรึกษาพร้อม
- การวางแผนการรักษา
- การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
- การขัดฟันและขูดหินปูน

Learn More


ทันตกรรมรากฟันเทียม

- การปลูกรากฟันเทียม
- การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน


Learn More


การรักษาโรคเหงือก

- การเกลารากฟัน
- การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
- การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
- การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน


Learn More
ทันตกรรมเพื่อความงาม

- การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
- ครอบฟัน
- สะพานฟัน
- เคลือบผิวฟัน
- Inlays และ Onlays
- การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
- การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

Learn More


ทันตกรรมจัดฟัน

- จัดฟันแบบโลหะและ จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
- จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
- Invisalign
- จัดฟันแบบถอดได


Learn Moreทันตกรรมป้องกัน

- การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด
- การป้องกันฟันผ
- การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
- การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
- คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก


Learn More
ทันตกรรมประดิษฐ์

- ครอบฟัน
- สะพานฟัน
- ฟันปลอม
- การปลูกรากฟันเทียม

Learn More


การรักษารากฟัน

- รักษารากฟัน


Learn Moreศัลยกรรมช่องปาก

- ถอนฟัน
- ผ่าฟันคุด
- การปลูกรากฟันเทียม
- การปลูกถ่ายกระดูก
- การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน


Learn More